Kursy stacjonarne

Kursy stacjonarne

W naszej ofercie znajdują się kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Kurs ogólnojęzykowy prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

Zajęcia odbywają się w blokach:

  • 2 razy w tygodniu 1 godzina lekcyjna
  • 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

 

 

Cele kursów stacjonarnych:

  • osiągnięcie przez uczniów umiejętności językowych umożliwiających swobodną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego;
  • rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania w języku obcym, a także rozumienia ze słuchu;
  • przełamanie barier komunikacyjnych;
  • zapewnienie uczniom możliwości używania języka obcego w praktyce

 

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich wspomaganych przez native speakers.

Jeden rok nauki dowolnego języka obejmuje 120 (lub 60) godzin lekcyjnych, realizowanych w okresie od października do czerwca i podzielony jest na dwa semestry po 60 (lub 30) godzin lekcyjnych (zimowy i letni).

Przed przyjęciem na kurs każdy uczestnik, który po raz pierwszy rozpoczyna naukę w CE Lingua wypełnia bezpłatnie test kwalifikacyjny, połączony z ewentualną rozmową kwalifikacyjną z lektorem. Przydzielenie Ucznia na odpowiedni semestr następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

W każdym semestrze szkoła oferuje kilka równoległych terminów zajęć (dostępnych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie).

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminów zajęć są dostępne w Biurze Obsługi Klienta, Kraków tel. (12) 415-79-92 w godz. 08.00-18.30 (od poniedziałku do czwartku) oraz w godz. 08:00-16:00 w piątek, Rzeszów (17) 852-48-23 w godz. 08:00-19:00 od poniedziałku do piątku.

W trakcie semestru Uczniowie zdają pisemny egzamin półsemestralny oraz pisemny i ustny egzamin końcowy.

Na zakończenie każdego semestru Szkoła wystawia zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z wymaganiami Kuratorium Oświaty.

 

 

Kursy stacjonarne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która dzięki swojemu zaangażowaniu 
i kreatywności realizuje zajęcia na możliwie najwyższym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy tylko w placówce na os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków