Kursy językowe standardowe

Kursy językowe standardowe

W naszej ofercie znajdują się kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Kurs ogólnojęzykowy prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zajęcia odbywają się w blokach:

 • 2 razy w tygodniu po 45 minut
 • 2 razy w tygodniu po 90 minut

Grupy dla młodzieży i dorosłych liczą od 8 do 12 osób.

Cele kursów stacjonarnych:

 • osiągnięcie przez uczniów umiejętności językowych umożliwiających swobodną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania w języku obcym, a także rozumienia ze słuchu;
 • przełamanie barier komunikacyjnych;
 • zapewnienie uczniom możliwości używania języka obcego w praktyce

 

Jeden rok nauki dowolnego języka obejmuje 120 (lub 60) godzin lekcyjnych, realizowanych w okresie od października do czerwca i podzielony jest na dwa semestry po 60 (lub 30) godzin lekcyjnych (zimowy i letni).

Przed przyjęciem na kurs każdy uczestnik, który po raz pierwszy rozpoczyna naukę w CE Lingua wypełnia bezpłatnie test kwalifikacyjny, połączony z ewentualną rozmową kwalifikacyjną z lektorem. Przydzielenie Ucznia na odpowiedni semestr następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

W każdym semestrze szkoła oferuje kilka równoległych terminów zajęć (dostępnych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie).

W trakcie semestru Uczniowie zdają pisemny egzamin półsemestralny oraz pisemny i ustny egzamin końcowy.

Na zakończenie każdego semestru Szkoła wystawia zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z wymaganiami Kuratorium Oświaty.

Informacje dotyczące zajęć w naszej szkole uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 

Kraków (12) 415-79-92

Rzeszów (17) 852-48-23

w godz. 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 

Zapisy tylko w placówce na os. bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków


CENNIK


Grupy wiekowe: Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

Kursy:

a)

 • kurs obejmuje 60 lekcji rocznie i składa się z 2 semestrów po 30 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut,
 • ilość osób w grupie: 8-12.

b)

 • kurs obejmuje 60 lekcji rocznie i składa się z 2 semestrów po 30 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut,
 • ilość osób w grupie: 8-12.Grupy wiekowe: Młodzież/Dorośli

Kursy:

a)

 • kurs obejmuje 120 lekcji rocznie i składa się z 2 semestrów po 60 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut,
 • ilość osób w grupie: 8-12.

b)

 • kurs obejmuje 60 lekcji rocznie i składa się z 2 semestrów po 30 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut,
 • ilość osób w grupie: 8-12.

 

 

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

Młodzież/Dorośli 

Przedszkolaki

ilość godzin w semestrze

30

60

30

sposób płatności

jednorazowy lub ratalny

jednorazowy lub ratalny

jednorazowy lub ratalny

liczba uczestników

8-12

8-12

8-12

miejsce prowadzenia zajęć

os. Bohaterów Września 1A/C, Kraków

os. Bohaterów Września 1A/C, Kraków

os. Bohaterów Września 1A/C, Kraków

rodzaj kursu

standardowy

standardowy

standardowy

PROMOCJA*

Wpisowe gratis

Wpisowe gratis

Wpisowe gratis

cena jednego semestru

480,00 PLN (płatność w całości) lub
530,00 PLN (płatność w dwóch równych ratach)**

880,00 PLN (płatność w całości) lub
930,00 PLN (płatność w dwóch równych ratach)**

320,00 PLN (płatność w całości) lub
380,00 PLN (płatność w dwóch równych ratach)**

terminy zajęć

2 lekcje w tygodniu

4 lekcje w tygodniu

2 lekcje w tygodniu

długość jednych zajęć

 45min

 2*45min

 30 min

*Oferta promocyjna ograniczona czasowo.