Oferta

Nasza oferta

  • Centrum Edukacji Lingua posiada Akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
  • Gwarantujemy naukę w małych grupach (8-12 osób)
  • Zajęcia prowadzą znakomici lektorzy z pełnym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym
  • Kursy są podzielone nie tylko ze względu na stopień zaawansowania i wiek uczniów, ale też ze względu na konkretny cel (np. kursy maturalne, gimnazjalne przed egzaminem)
  • Przeprowadzamy bezpłatnie testy diagnozujące poziom znajomości języka przed rozpoczęciem kursu
  • W ramach kursów egzaminacyjnych - egzaminy próbne gratis!
  • Przejrzysty system sprawdzania postępów w nauce na wszystkich poziomach zaawansowania
  • Materiały do nauki języka w cenie kursu, dostęp do biblioteki i filmoteki anglojęzycznej i internetu, bezpłatne konsultacje z lektorem prowadzącym oraz metodykiem
  • Dodatkowe bezpłatne zajęcia z native speaker'em, idealnie uzupełniające zdobytą wiedzę na kursach
  • Dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów - pokazy multimedialne, ćwiczenia online, projekcje filmów anglojęzycznych połączone z ćwiczeniami, zajęcia z technik zapamiętywania

 Zapraszamy!