Zaproszenie do współpracy

Szanowna Dyrekcjo,

CE Lingua Szkoła Języków Obcych zaprasza Państwa do współpracy w ramach pozyskiwania i realizowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, przyjęty do realizacji decyzją Komisji Europejskiej, ukierunkowany jest m.in. na upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Szczególnie interesującym obszarem programu są ogromne możliwości rozwoju, jakie placówka oświatowa otrzymuje. Wnioskować można o środki na tworzenie nowych placówek (zwłaszcza na terenach wiejskich) oraz bardzo szerokie wsparcie już działających, dofinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, kształcących kluczowe kompetencje, wyrównujących dysproporcje i przygotowujących do wejścia na rynek pracy. Beneficjentami Ostatecznymi projektów są dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie oraz placówki oświatowe.

Korzyści płynące z realizacji wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój są ogromne.Organizacja ponadprogramowych zajęć jest znakomitym sposobem.

na rozwijanie dziecięcych talentów, wskazywanie młodym ludziom kierunków rozwoju oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Zwiększają atrakcyjność placówek i wzbogacają ich ofertę edukacyjną. Najważniejsze jest jednak to, że wyrównują szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji. Bezpłatne zajęcia są dostępne dla wszystkich, każdy uczestnik otrzymuje także znakomite materiały do nauki. Uczestnictwo w projektach i ich współtworzenie jest niezapomnianym doświadczeniem dla dzieci,
nauczycieli, koordynatorów i pomysłodawców.

Zapraszamy do współpracy, w zakresie której naszym Partnerom proponujemy bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, kompleksową współpracę przy realizacji projektu oraz jego koordynację. Gwarancją naszego profesjonalizmu, rzetelności i kompetencji niech będzie fakt, iż pozyskaliśmy dotychczas środki wielu projektów i dzięki nim możemy realizować dodatkowe, bezpłatne zajęcia w 72  współpracujących z nami placówkach oświatowych. Wzięło w nich udział ponad dwa tysiące uczniów. W bieżącym roku wnioskujemy o środki dla kolejnych kilkudziesięciu placówek przedszkolnych i szkolnych.

Współpraca z nami to niepowtarzalna szansa na rozwój i podniesienie prestiżu Państwa placówki.

Z poważaniem

Dyrektor

Krzysztof Banaś

Korzyści płynące z realizacji wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są ogromne, dodatkowe zajęcia są znakomitym sposobem na rozwijanie dziecięcych talentów, wskazywanie młodym ludziom kierunków rozwoju oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Zwiększają atrakcyjność placówek i wzbogacają ich ofertę edukacyjną. Najważniejsze jest jednak to, że wyrównują szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji. Bezpłatne zajęcia są dostępne dla wszystkich, każdy uczestnik otrzymuje także znakomite materiały do nauki. Uczestnictwo w projektach i ich współtworzenie jest niezapomnianym doświadczeniem dla dzieci, nauczycieli, koordynatorów i pomysłodawców.

Zapraszamy do współpracy, w zakresie której naszym Partnerom proponujemy bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, kompleksową wpółpracę przy realizacji projektu oraz jego koordynację. Gwarancją naszego profesjonalizmu, rzetelności i kompetencji niech będzie fakt, iż pozyskaliśmy dotychczas środki z piętnastu projektów i dzięki nim możemy realizować dodatkowe, bezpłatne zajęcia w 72. wpółpracujących z nami placówkach oświatowych. Bierze w nich udział 2053 uczniów. W bieżącym roku wnioskujemy o środki dla kolejnych kilkudziesięciu placówek przedszkolnych i szkolnych. Wśród nich moze być i ta, którą Państwo zarządzacie - to niepowtarzalna szansa na rozwój i podniesienie prestiżu. 

Z poważaniem

Dyrektor

Krzysztof Banaś