Projekty zrealizowane

Nasze doświadczenie jest efektem wieloletniej pracy, której ważnym elementem była realizacja licznych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 • Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych
  w Gminie Poronin
 • Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia
 • Nasze artystyczne przedszkole
 • Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Myślenice
 • Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica
 • Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu
 • Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach
 • Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Mikołów
 • Programy Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  w Gminie Klucze
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu: Przedszkole dla wszystkich dzieci
 • Będzińska szkoła równych szans
 • Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

 

      ... i wiele innych

 Centrum Edukacji Lingua było też realizatorem projektu pn. „Szkoły pełne optymizmu”, pochodzącego również z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt ten został zrealizowany do 30.06.2011 r. na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego. W ramach projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowane zostały nieodpłatne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego

oraz zajęcia rozwijające z:

 • ICT

a także "Warsztaty z przedsiębiorczości i orientacji zawodowej" i indywidualne konsultacje z psychologiem. 

Z kolei na terenie województwa podkarpackiego od 01.09.2008 r. Centrum Edukacji Lingua zrealizowało następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.

 • Warsztaty językowe w powiecie brzozowskim otwierające świat wielkich możliwości
 • Kompleksowe warsztaty językowe atutem placówek z powiatu jarosławskiego
 • Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie
 • Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i kolbuszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie
 • Edukacja językowa otwierająca świat wielkich możliwości dla powiatu ropczycko - sędziszowskiego
  i dębickiego

Wskazane wyżej projekty zrealizowane zostały w 31 szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych i uczestniczyło w nich 1038 uczniów.

W ramach projektów uczniowie uczestniczyli w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych, gdzie mogli podjąć naukę j. angielskiego. Prowadzone lekcje opierały się na najnowszych technikach nauczania. Dzięki aktywnej i urozmaiconej formie zajęć, uczniowie mogli skutecznie przyswajać nową wiedzę. Nie bez znaczenia dla pozytywnych efektów uczenia były pomoce edukacyjne. Materiały do pracy na zajęciach, z roku na rok są aktualizowane i uzupełniane, tak by sprostać wymaganiom  kursantów.

W ramach projektów organizowane są również olimpiady językowe, konkursy piosenki obcojęzycznej i wiele innych działań motywujących uczniów do zdobywania cennych umiejętności z zakresu znajomości języków obcych.

Spodziewane efekty będące wynikiem realizacji projektów wśród uczniów uczestniczących w zajęciach, to m.in. poznanie, utrwalenie i udoskonalenie znajomości języka angielskiego, nabycie umiejętności mówienia, czytania, rozumienia i poprawnego pisania w języku angielskim, rozbudzenie swojej motywacji do dalszej nauki języków obcych, a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystyczno - kulturalnych (np. w konkursie piosenki obcojęzycznej).