Szkolenia dofinansowywane z EFS

Projekty POKL

 

Centrum Edukacji Lingua  tylko w ostatnim roku szkolnym, 2012/2013 zrealizowało następujące projekty
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych
  w Gminie Poronin
 • Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia
 • Nasze artystyczne przedszkole
 • Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Myślenice
 • Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica
 • Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu
 • Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach
 • Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Mikołów
 • Programy Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  w Gminie Klucze
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w ramach projektu: Przedszkole dla wszystkich dzieci
 • Będzińska szkoła równych szans
 • Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

 

    ... i wiele innych

 

 

Centrum Edukacji Lingua realizowało również projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2, tym razem na terenie województwa opolskiego. Projekt pod nazwą

Szkoły pełne optymizmu

zrealizowany został do 30.06.2011 r. na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego. W ramach projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowane zostały nieodpłatne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego

oraz zajęcia rozwijające z:

 • ICT

a także "Warsztaty z przedsiębiorczości i orientacji zawodowej" i indywidualne konsultacje z psychologiem.

 

Z kolei na terenie województwa podkarpackiego od 01.09.2008 r. Centrum Edukacji Lingua zrealizowało następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.

 • Warsztaty językowe w powiecie brzozowskim otwierające świat wielkich możliwości
 • Kompleksowe warsztaty językowe atutem placówek z powiatu jarosławskiego
 • Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie
 • Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i kolbuszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie
 • Edukacja językowa otwierająca świat wielkich mozliwości dla powiatu ropczycko - sędziszowskiego
  i dębickiego

Wskazane wyżej projekty zrealizowane zostały w 31 szkołach podstawowych i gimnazjalnych
i uczestniczyło w nich aż 1038 uczniów.

Wszystkie projekty zrealizowane zostały do 31.07.2009 r. (czyli przez 2 lata) z wyłączeniem projektu Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i kolbuszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie, którego realizacja trwała do 28.02.2010 r. (1,5 roku). W ramach projektów uczniowie uczestniczą
w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, które prowadzone są w formie aktywnej
wykorzystaniem urozmaiconych, najnowszych technik nauczania, a także ciekawych pomocy edukacyjnych, które uczniowie otrzymali w momencie rozpoczęcia zajęć. Na każdy rok szkolny realizacji projektu przewidziane są nowe komplety materiałów edukacyjnych dla uczestników o coraz wyższym poziomie zaawansowania. W ramach projektu cyklicznie przeprowadzane są testy monitorujące postępy uczniów.

W ramach projektów organizowane są również olimpiady językowe, konkursy piosenki obcojęzycznej i wiele innych działań motywujących uczniów do zdobywania tej cennej umiejetności, jaką jest znajomość języków obcych.

Spodziewane efekty w wyniku realizacji projektu wśród uczniów uczestniczących w zajęciach, to m.in. poznanie, utrwalenie i udoskonalenie znajomości języka angielskiego, nabycie umiejętności mówienia, czytania, rozumienia
i poprawnego pisania w języku angielskim, rozbudzenie swojej motywacji do dalszej nauki języków obcych,
a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystyczno - kulturalnych (np. w konkursie piosenki obcojęzycznej).