(12) 415 79 92 bok@cel.com.pl

ZAPISY ONLINE NA ZAJĘCIA DODATKOWE

Informacje osobiste:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bądź na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka udzielonej przez jego przedstawiciela ustawowego – w celu wykonania umowy.

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe administratora

Administratorem jest Ce Lingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@cel.com.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo w celu wykonania umowy na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) – RODO.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jest

art. 6 ust. 1 lit a w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) – RODO.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wiek, data urodzenia.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustała umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą bądź przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustała umowa zawarta na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka).

Prawa osoby, której osobowe są przetwarzane lub jej przedstawiciela ustawowego

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane a w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane a w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą bądź na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka).

Pozostałe informacje

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bądź na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka udzielonej przez jego przedstawiciela ustawowego – w celu wykonania umowy.

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe administratora

Administratorem jest Ce Lingua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@cel.com.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo w celu wykonania umowy na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) – RODO.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jest

art. 6 ust. 1 lit a w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) – RODO.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wiek, data urodzenia.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustała umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą bądź przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustała umowa zawarta na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka).

Prawa osoby, której osobowe są przetwarzane lub jej przedstawiciela ustawowego

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane a w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane a w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby małoletniej (dziecka) jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą bądź na rzecz osoby małoletniej (dziecka), której przedstawicielem ustawowym jest osoba, od której pozyskano dane osobowe osoby małoletniej (dziecka).

Pozostałe informacje

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Share This

Skontaktuj się z nami.

Odpowiedź w ciągu 30 minut. Po 16:00, odpowiemy następnego dnia.

Wysłąne

Podaj email, na kóry wyslać ofertę


Wysłąne

Zostaw swój telefon. Oddzwonimy w kilka minut.

Po godzinie 16:00 oddzwonimy następnego dnia.


Dziękujemy za zainteresowanie

Zostaw swój telefon. Oddzwonimy w kilka minut.

Po godzinie 16:00 oddzwonimy następnego dnia.


Dziękujemy za zainteresowanie

Zostaw swój telefon. Oddzwonimy w kilka minut.

Po godzinie 16:00 oddzwonimy następnego dnia.


Dziękujemy za zainteresowanie